Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của VIPGAMEBAI.

Điều kiện chung

1. Khi truy cập website, bạn đã đồng ý với mọi điều khoản được đề cập, bao gồm:
– Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Kiện và Điều Khoản này.
– Chấp nhận các chính sách và tuân thủ các quy định.

2. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống phần mềm có liên quan.

Điều kiện sử dụng

1. Bạn cam kết không sử dụng thông tin được chia sẻ trên VIPGAMEBAI cho mục đích bất hợp pháp hoặc lợi ích cá nhân.

2. Bạn phải đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Bạn không được xem là người nghiện cờ bạc.

3. Bạn hiểu rõ rằng có nguy cơ mất tiền khi sử dụng dịch vụ của VIPGAMEBAI để đặt cược. Trang web không chịu trách nhiệm và không yêu cầu chia sẻ lợi nhuận dù người dùng thắng hoặc thua.

4. Bạn không được yêu cầu thông tin của người dùng khác.

5. Không được tải lên hoặc phân phối chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào có chứa virus hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị, phần mềm, dịch vụ và trang web.

Sở hữu trí tuệ

Dưới đây là phiên bản tiếng Việt chuẩn của nội dung mà bạn đã cung cấp:

1/ Tất cả thông tin, hình ảnh và bài viết được đăng trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của vipgamebai.fun. Bạn không được phép sử dụng chúng cho mục đích thương mại hoặc bao gồm chúng trong tài liệu, kết quả, thống kê, dữ liệu về thể thao và các danh sách cuộc đấu, bài viết, hình ảnh hoặc nội dung âm thanh và hình ảnh thuộc sở hữu của vipgamebai.fun trừ khi được sự cho phép bằng văn bản.

2/ Bạn không được sao chép, chỉnh sửa, tái bản, lưu trữ, phân phối, trưng bày công khai, bao gồm trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc chia sẻ thông tin cho người khác, một trang web khác, một dịch vụ trực tuyến hay bản tin, hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Sửa đổi

1/ Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện cũng như Quy định của trang web. Các điều khoản sửa đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên trang web.

2/ Người dùng có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật các thay đổi mới.

3/ Chúng tôi không chịu trách nhiệm thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào trên trang web.